Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 134 kết quả (0.0300009 giây)
Đất Ba Phương : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Hán văn tự học
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Đồng Tháp: Đồng Tháp, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.1
 
Hội ba làng Kẻ
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Văn hóa dân gian Thanh Ba
Tác giả: Nguyễn Đình Vy
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 003.000
 
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin : Các phương pháp có cấu trúc
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 003.000
 
Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán : sách dùng cho sinh viên đại học và học viên cao học của các ngành công nghệ thông tin ...
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.131
 
Nửa chiều Pleiku : Thơ
Tác giả: Nguyễn Như Bá
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hóa Nam bộ
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Ba lần vượt Trường Sơn : Hồi ký
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922803
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục