Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 434 kết quả (0.799961 giây)
Văn hóa ứng xử với sức khỏe và bệnh tim mạch của mình
Tác giả: Nguyễn Huy Dung,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Văn hóa Sài Gòn , 2009
Ký hiệu phân loại: 616.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Luật quản lý nợ công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 343.037
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quản trị kinh doanh quốc tế : bối cảnh toàn cầu hóa lý thuyết & khảo cứu tình huống hiện đại dành cho sinh viên, nhà quả...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing du lịch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21754 Định dạng: PDF
Quản trị hoạt động thị trường tiêu dùng
Thông tin xuất bản: H : Tài chính , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2011
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý quan hệ khách hàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18580 Định dạng: PDF
Xây dựng thương hiệu mạnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thống kê trong kinh doanh và quản lý : lý thuyết cơ bản, toán ứng dụng, đáp án
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục