Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.659965 giây)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hộp số cơ khí để mô phỏng quá trình hoạt động của hộp số
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124473 Định dạng: PDF
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2006
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Khai thác mẫu phổ biến cực đại trong đồ thị đơn bằng phương pháp so sánh gần đúng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109796 Định dạng: PDF
Nhập môn xã hội học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1997
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hệ thống thuế một số nước Asean và Trung Quốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2008
Ký hiệu phân loại: 336.25
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Vai trò của thông tin kế toán trên thị trường chứng khoán và kế toán công ty cổ phần
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12748 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục