Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.3437043 giây)
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. T13, Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Ký hiệu phân loại: 628.354
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý và xử lý chất thải rắn : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính
Ký hiệu phân loại: 628.354
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140231 Định dạng: PDF
Tổng quan về độc tố Mycotoxin trong thực phẩm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình xử lý chất thải công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140226 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục