Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.6299524 giây)
Ngôn ngữ của hình và màu sắc
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin , 2006
Ký hiệu phân loại: 730.2
ID: 203683 Định dạng: PDF
Giải tích hệ thống điện hệ thống FACTS dùng TCSC
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75342 Định dạng: PDF
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 9786049270314
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Hệ thống trợ lực lái điện
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221196 Định dạng: PDF
Hệ giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội trong lịch sử giữ nước của dân tộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân , 2010
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Điều khiển công suất tác dụng và phản kháng của hệ thống điện năng lượng gió
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120305 Định dạng: PDF
Xây dựng quy trình thu nhận tinh bột kháng từ chuối già xanh bằng pháp ủ lắng và sấy khô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 664.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống chuyển đổi năng lượng mặt trời áp mái nối lưới
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sổ tay thuốc nam chữa bệnh tuyến cơ sở
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2005
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140198 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục