Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.0299581 giây)
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
TpHCM: Chính Trị Quốc Gia, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.434616
 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 324.2597075
 
Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật
Tác giả: Hồ Văn Canh
Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.8
 
Hướng dẫn tìm kiếm trên Internet và viết báo của hãng thông tấn AP
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng
Hà Nội: Thông Tấn, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 070.40285
 
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.2
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 624.20288
 
Cầu bê tông cốt thép -T.1 : Nhịp giản đơn
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.257
 
Khai thác quan điểm của các bình luận tiếng anh trên mạng xã hội sử dụng phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Viết Hùng
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab
Tác giả: Nguyễn Viết Đảm
Hà Nội: Bưu Điện, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục