Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7200388 giây)
Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10440 Định dạng: PDF
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kê toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm của CTy TNHH Dệt Xuân Hương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102268 Định dạng: PDF
Thiết kế trạm XLNT sinh hoạt cho Cty YKK Việt Nam_ KCN Nhơn Trạch 3, công suất 120m3/NGĐ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84752 Định dạng: PDF
Giáo trình văn hóa tổ chức : Vận dụng vào phân tích văn hóa nhà trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2017
Ký hiệu phân loại: 371.2
ISBN: 9786045439951 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phục hồi chức năng : sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học , 2016
Ký hiệu phân loại: 617.03
ISBN: 9786046620181
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khảo sát khả năng ứng dụng dịch nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus plantarum l5 vào bảo quản và xử lý hạt bắp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124154 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục