Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.6900053 giây)
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu dân cư Bình An, công suất 200m3/ngày đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vi sinh vật học công nghiệp : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18932 Định dạng: PDF
Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của một số giá thể trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học bám dính
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá khả năng gây chết bọ phấn trắng Bemisia tabaci và rệp Aphis gossypii của nấm Paecilomyces lilacinus
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117985 Định dạng: PDF
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinhsinh viên giỏi. tập 3
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9786048010690
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinhsinh viên giỏi. tập 2
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9786048010683
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinhsinh viên giỏi. tập 1
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9786048010676
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Khảo sát ứng dụng dịch nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus sp. l5 vào bảo quản và xử lý hạt bắp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tối ưu và điều khiển tay máy song song kiểu Stewart-Gough plaform : Đề cương nghiên cứu sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25235 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tách vỏ óc chó
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục