Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 159 kết quả (0.2968813 giây)
Quan hệ công chúng - biến công chúng thành "fan" của doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật khoa học và công nghệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 344.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân , 2002
Ký hiệu phân loại: 920
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thương mại đầu tư Việt Nam hội nhập và phát triển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 2003
Ký hiệu phân loại: 381.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa của dân, do dân, vì dân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.513
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tiềm lực và vai trò Khoa học - Công nghệ Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 920.6597
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Đời đời Tổ quốc ghi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Physics : Worldwide Catalog and Experiment Guide
Thông tin xuất bản: USA : Pasco , 2003
Ký hiệu phân loại: 530.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục