Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.3125465 giây)
Toefl
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: NY : Barron , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0812094077
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Exposing the Elephants : creating exceptional nonprofits
Tác giả: Wilcox Pamela J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.048
ISBN: 9780471792215
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: Hauppauge NY : Barrons , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 0764123157 (book only)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Barron's Practice exercises for the toefl : test of english as a foreign language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 2010
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44930 Định dạng: RAR
Barron's how to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: Hauppauge NY : Barrons , 2004
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0764123157
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 47438 Định dạng: PDF
Barron’s toefl ibt : integrated based test
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Barron's how to prepare for the TOEFL iBT : test of English as a foreign language Internet-based test
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: Hauppauge NY : Barrons , 2006
Ký hiệu phân loại: 428.0076
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118097 Định dạng: PDF
Global trade policy : questions and answers
Tác giả: Smith Pamela J,
Ký hiệu phân loại: 382/.3
ISBN: 0470671289
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146178 Định dạng: PDF
Barron's students' #1 choice Pass Key TOEFL iBT : test of English as a foreign language internet - based test
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ , 2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Barron's the leader in test preparation practice Exercises for the TOEFL iBT : test of English as a foreign language
Tác giả: J Sharpe Pamela,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục