Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.7031299 giây)
The return of depression economics and the crisis of 2008
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Company , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0393071014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30521 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429251638
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106913 Định dạng: PDF
International economics : theory & policy
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York : Pearson , 2018
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0134519574
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154388 Định dạng: PDF
End this depression now!
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Co , 2012
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 9780393088779
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93752 Định dạng: EPUB
International economics : theory and policy
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0201770377
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95834 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1464143846
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156111 Định dạng: PDF
International economics : theory & policy
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson AddisonWesley , 2012
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0132146657
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96145 Định dạng: PDF
International economics : theory and policy
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson AddisonWesley , 2009
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0321493044
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429278501
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94430 Định dạng: PDF
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429218290
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108313 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục