Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.780052 giây)
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0073378828 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass media law
Tác giả: Pember Don R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2011
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 9780073511979 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục