Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3749548 giây)
Framing Social Interaction : Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis
Tác giả: Persson Anders,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780367897246
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục