Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 82 kết quả (0.7300155 giây)
AP chemistry for dummies
Tác giả: Mikulecky Peter,
Thông tin xuất bản: Hoboken N J : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 540.076
ISBN: 0470389761
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 44243 Định dạng: PDF
3-D human modeling and animation
Tác giả: Ratner Peter,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0471215481 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24520 Định dạng: ISO
Option theory
Tác giả: James Peter,
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 0471492892
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44011 Định dạng: PDF
The fabulous Porsche 917.
Tác giả: Hinsdale Peter,
Thông tin xuất bản: South Laguna Calif : J Thompson , 1972
Ký hiệu phân loại: 796.7/2
ISBN: 0913322016
Bộ sưu tập: Tham khảo
Event risk management and safety
Tác giả: Tarlow Peter E,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0471401684 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209282 Định dạng: PDF
PowerPoint 2007 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Weverka Peter,
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 41210 Định dạng: PDF
The finite-difference modelling of earthquake motions : waves and ruptures
Tác giả: Moczo Peter,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 551.220151562
ISBN: 9781107028814 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Multinational Enterprise and the Emergence of the Global Factory [electronic resource]
Tác giả: Buckley Peter J,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN: 9781137402387
Bộ sưu tập: Tham khảo
Case Studies in Food Engineering [electronic resource] : Learning from Experience
Tác giả: Clark J Peter,
Ký hiệu phân loại: 641.3
ISBN: 9781441904201
Bộ sưu tập: Tham khảo
Tricks of the Microsoft Windows Vista Masters
Tác giả: Bruzzese J Peter,
Thông tin xuất bản: : Que , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0789736896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17776 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục