Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7800016 giây)
Thiết lập và thẩm định dự án
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46201 Định dạng: PDF
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 45032 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ phường thuộc quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 121046 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục