Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.6799187 giây)
Nguyên lý máy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.811
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94702 Định dạng: PDF
Hệ thống khí nén và thủy lực
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 108877 Định dạng: PDF
Công nghệ CAD/CAM/CNC
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 670.285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110039 Định dạng: PDF
Cơ học máy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110110 Định dạng: PDF
Kỹ thuật khuôn dập
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.984
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111174 Định dạng: PDF
Hệ thống thủy lực - khí nén
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111892 Định dạng: PDF
Hệ thống thủy lực - khí nén
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 112087 Định dạng: PDF
Gia công CNC
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113588 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy CNC 3 trục phục vụ trong công tác giảng dạy tại trường Đại học Công nghệ Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113623 Định dạng: RAR
Công nghệ cad/cam/cnc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 670.285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119228 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục