Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.6600047 giây)
Thiết kế và thi công mô hình nhà kính điều khiển qua máy tính
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221243 Định dạng: PDF
Các phương pháp tách sóng đa truy nhập trong CDMA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6683 Định dạng: PDF
Giáo trình vi xử lý
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 15195 Định dạng: RAR
Vi điều khiển : giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19632 Định dạng: PDF
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Giáo trình thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51883 Định dạng: PDF
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Báo cáo thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51884 Định dạng: PDF
Trường điện từ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94291 Định dạng: PDF
Trường điện từ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 530.141
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110006 Định dạng: PDF
Xử lý tín hiệu số
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111193 Định dạng: PDF
Hệ thống nhúng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114569 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục