Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.8199512 giây)
Thi công cọc đóng
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy và thiết bị nâng - chuyển
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.86
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế thành phần bê tông
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19408 Định dạng: PDF
Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44997 Định dạng: PDF
Công tác bê tông
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thép xây dựng
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sự hư hỏng của nền móng và kết cấu kim loại
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.150288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục