Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6088575 giây)
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ô tô. Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng điều khiển bằng điện tử
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221185 Định dạng: PDF
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng công trình
Tác giả: Phạm Thanh Lâm,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm mực in tương thích của Công ty CP Kỹ thuật thế hệ kế tiếp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82137 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Siêu Việt.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110286 Định dạng: PDF
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục