Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7100037 giây)
Cơ học đất
Tác giả: Phạm Quang Tạ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102659 Định dạng: PDF
Các phương pháp khảo sát đất hiện trường
Tác giả: Phạm Quang Tạ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.1517
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111190 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95272 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục