Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6400522 giây)
Quản lý đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 354.2793
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng : Lựa chọn đất đai xây dựng, quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 711.4
Quản lý đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 354.2793
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu : Sách cuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2017
Ký hiệu phân loại: 711.4
ISBN: 9786048220389
1

Truy cập nhanh danh mục