Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.7000516 giây)
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hoá dược và kỹ thuật tổng hợp 2
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục