Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.7000528 giây)
Đồ án định mức xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122160 Định dạng: PDF
Đồ án định mức xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114559 Định dạng: PDF
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114557 Định dạng: PDF
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122169 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục