Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3749315 giây)
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây Thành phố
Tác giả: Phan Thanh Tấn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72512 Định dạng: PDF
Nguyên lý cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Phan Tấn Hài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2011
Ký hiệu phân loại: 721
Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124301 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục