Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6300014 giây)
Hoạt náo
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119325 Định dạng: PDF
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu Trường Đại học công nghệ TP.HCM dưới cảm nhận sinh viên tại trườn...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124530 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục