Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6399536 giây)
The making of bronze age Eurasia
Tác giả: Kohl Philip L,
Ký hiệu phân loại: 950
ISBN: 052184780X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108209 Định dạng: PDF
Nature and Antiquities : The Making of Archaeology in the Americas
Tác giả: Kohl Philip L,
Thông tin xuất bản: : University of Arizona Press , 20141204
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 9780816539253
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How marriage became one of the sacraments : the sacramental theology of marriage from its medieval origins to the Counci...
Ký hiệu phân loại: 234.16509
ISBN: 9781107146150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 153675 Định dạng: PDF
International Marketing
Tác giả: Cateora Philip R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0072833418
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
International marketing
Tác giả: Cateora Philip R,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0071105948
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
International marketing
Tác giả: Cateora Philip R,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHillIrwin , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 114771 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục