Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7099568 giây)
The matrix of visual culture : working with Deleuze in film theory
Tác giả: Pisters Patricia,
Ký hiệu phân loại: 791.4301
ISBN: 0804740275
Shooting the Family : Transnational Media and Intercultural Values
Tác giả: Pisters Patricia,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 791
ISBN: 905356750X
ID: 16587 Định dạng: PDF
Mind the Screen : Media Concepts According to Thomas Elsaesser
Tác giả: Pisters Patricia,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 791.4301
ISBN: 9789089640253
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục