Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2031261 giây)
Nutrition across the lifespan for healthy aging : proceedings of a workshop
Tác giả: Pray Leslie A,
Ký hiệu phân loại: WT 104
ISBN: 0309457483
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158513 Định dạng: PDF
Exploring health and environmental costs of food : workshop summary
Tác giả: Pray Leslie A,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 338.19
ISBN: 0309265800
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106393 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục