Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6600502 giây)
Glassfibre Reinforced Concrete : principles, production, properties and applications
Thông tin xuất bản: UK : Whittles Publishing , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9781849953269
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123532 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục