Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3593694 giây)
Prefactoring
Tác giả: Pugh Ken,
Thông tin xuất bản: : OREILLY , 2005
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 0596008740
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9923 Định dạng: CHM
Interface Oriented Design : With Patterns
Tác giả: Pugh Ken,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 0976694050
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17127 Định dạng: PDF
Interface-oriented design
Tác giả: Pugh Kenneth,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.269
ISBN: 0976694050
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154258 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục