Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.4599998 giây)
Cẩm nang kinh doanh và quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân hướng dẫn chi tiết mới nhất thi hành luật do...
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật chứng khoán : Đã sửa đổi, bổ sung - Có hiệu lực 1/7/2010
Tác giả: Quốc Cường ,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Hồng Đức , 2011
Ký hiệu phân loại: 346.0922
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 & quy định mới về tổ chức điều hành và quản lý nghiệp vụ trong các ngân hàng v...
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.082
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật giáo dục : Quy định mới về giáo dục - đào tạo và quản lý trường học 2010
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật trọng tài thương mại năm 2010
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Hồng Đức , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục