Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.5800047 giây)
Locating gender in modernism : the outsider female
Tác giả: Ramanathan Geetha,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 809.9112
ISBN: 9780415509701
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153462 Định dạng: PDF
Kathleen Collins : The Black Essai Film
Tác giả: Ramanathan Geetha,
Thông tin xuất bản: : Edinburgh University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 791.430233092
ISBN: 9781474440707
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục