Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3437506 giây)
Practical genetic algorithms
Tác giả: Haupt Randy L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 519.62
ISBN: 0471455652
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 16348 Định dạng: PDF
Practical genetic algorithms
Tác giả: Haupt Randy L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 519.62
ISBN: 0471455652
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66010 Định dạng: PDF
Human resource development
Tác giả: DeSimone Randy L,
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9780030319327
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Writing fiction for dummies
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publshing Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 808.3
ISBN: 0470530707
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 50937 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục