Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.8099485 giây)
The human semantic potential : spatial language and constrained connectionism
Tác giả: Regier Terry,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262181738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục