Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6100012 giây)
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson , 2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0138158126
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson , 2013
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0205254993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 145770 Định dạng: PDF
The Practice of Leadership : Developing the Next Generation of Leaders
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780787983055
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Leader interpersonal and influence skills : the soft skills of leadership
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780415842310
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138211 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục