Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1469 kết quả (0.4530934 giây)
Farmer in the sky
Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books , 1975
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0345324382
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 40742 Định dạng: PDF
Signs of Water : Community Perspectives on Water, Responsibility, and Hope
Tác giả: Boschman Robert,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 553.7
ISBN: 9781773852348
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Creating the Future of Health : The History of the Cumming School of Medicine at the University of Calgary, 1967-2012
Tác giả: Lampard Robert,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 610.711712338
ISBN: 9781773851648
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fish, Fishing and Community in North Korea and Neighbours : Vibrant Matter(s)
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789811500428
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Consolidated Gold Fields in Australia : The Rise and decline of a British Mining House, 1926-1998
Tác giả: Porter Robert,
Thông tin xuất bản: : ANU Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 622.18410994
ISBN: 9781760463502
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Condition of Digitality : A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life
Tác giả: Hassan Robert,
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 9781912656677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theft Is Property! : Dispossession and Critical Theory
Tác giả: Nichols Robert,
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 970.00497
ISBN: 9781478006084
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Silicon Photonic Modulators for Low-power Applications
Tác giả: Palmer Robert,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783731503866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hakol Kol Yaakov : The Joel Roth Jubilee Volume
Tác giả: Harris Robert A,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2021
Ký hiệu phân loại: 296
ISBN: 9789004420458
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Regional Innovation Impact of Universities
Tác giả: Tijssen Robert,
Ký hiệu phân loại: 338.43378
ISBN: 9781839100529
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục