Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.3124983 giây)
High-stakes testing
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.260973
ISBN: 080585522X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13125 Định dạng: PDF
MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology
Tác giả: Archer Robert P,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47639 Định dạng: PDF
Building Online Communities with Drupal, phpBB, and WordPress
Tác giả: Douglass Robert T,
Thông tin xuất bản: New York : Apress L P , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590595629
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136799 Định dạng: PDF
Intelligence, instruction, and assessment : theory into practice
Thông tin xuất bản: Mahway NJ : L Erlbaum Associates , 1998
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 080582510X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138249 Định dạng: PDF
Skills of an effective administrator
Tác giả: Katz Robert L,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Harvard Business Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1422147894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Differential Equations, Technology Resource Manual : A Modeling Perspective
Tác giả: Robert L Borrelli,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 515.35
ISBN: 0471447846
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Mathematics of Derivatives : Tools For designing numerical algorithms
Tác giả: Navin Robert L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.6457015181
ISBN: 9780470047255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Basic TV technology : digital and analog
Tác giả: Hartwig Robert L,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN: 0240807170
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25273 Định dạng: PDF
The Smart Culture : Society, Intelligence, and Law
Tác giả: Hayman Robert L,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 323.0973
ISBN: 9780814735336
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Crosscurrents Along the Colorado : The Impact of Government Policy on the Quechan Indians
Tác giả: Bee Robert L,
Thông tin xuất bản: Tucson : The University of Arizona Press , 1981
Ký hiệu phân loại: 970.00497
ISBN: 9780816505586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục