Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.5173827 giây)
Human relations in organizations : applications and skill building
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0073381535 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tokugawa religion : the cultural roots of modern Japan
Tác giả: Bellah Robert N,
Ký hiệu phân loại: 291.0952
ISBN: 0029024609 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324596553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98943 Định dạng: PDF
Effective leadership
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason Ohio : ThomsonSouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324361858
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Accounting : text and cases
Tác giả: Anthony Robert N,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillIrwin , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0071289097 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Experimental Foundations of Particle Physics [electronic resource].
Tác giả: Cahn Robert N,
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 539.72
ISBN: 9780511595516
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67321 Định dạng: PDF
Religion, Welfare and Social Service Provision. Common Ground
Tác giả: Wineburg Robert,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783038977605
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Current Trends in New Testament Study
Ký hiệu phân loại: 225.601
ISBN: 9783039280261
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
DNA Replication Stress
Tác giả: Brosh Jr Robert M,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039213894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to criminal justice
Tác giả: Bohm Robert M,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 364.973
ISBN: 0073280488
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục