Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3700089 giây)
Documentarity : evidence, ontology, and inscription
Tác giả: Day Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 025
ISBN: 0262356023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Indexing it all : the subject in the age of documentation, information, and data
Tác giả: Day Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The Mit Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 9780262028219
Bộ sưu tập: Tham khảo
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.5/24
ISBN: 0262182149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục