Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7500091 giây)
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson , 2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0138158126
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson , 2013
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0205254993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 145770 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục