Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 17 kết quả (0.589989 giây)
Documentarity : Evidence, Ontology, and Inscription
Tác giả: Day Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 025
ISBN: 9780262043205
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Concrete Mathematics
Thông tin xuất bản: : AddisonWesley , 1989
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21107 Định dạng: PDF
Enterprise Knowledge Infrastructures [electronic resource]
Tác giả: Maier Ronald,
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 9783540275145
Bộ sưu tập: Tham khảo
Enterprise Knowledge Infrastructures [electronic resource]
Tác giả: Maier Ronald,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9783540897682
Bộ sưu tập: Tham khảo
Concrete mathematics : a foundation for computer science
Tác giả: Graham Ronald L,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley , 1994
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0201558025
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43719 Định dạng: PDF
Concrete mathematics : a foundation for computer science
Tác giả: Graham Ronald L,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley , 1989
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0201142368
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69904 Định dạng: PDF
Massacre at Mountain Meadows : an American tragedy [electronic resource]
Tác giả: Walker Ronald W,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 979.2
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 87645 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục