Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.7200445 giây)
Indexing it all : the subject in the age of documentation, information, and data
Tác giả: Day Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The Mit Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 9780262028219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vitamin E : food chemistry, composition, and analysis
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2004
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN: 0824706889
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71238 Định dạng: PDF
The Practice of Leadership : Developing the Next Generation of Leaders
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780787983055
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Leader interpersonal and influence skills : the soft skills of leadership
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9780415842310
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138211 Định dạng: PDF
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.524
ISBN: 0262182149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156990 Định dạng: PDF
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson , 2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0138158126
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Riggio Ronald E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson , 2013
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0205254993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 145770 Định dạng: PDF
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.524
ISBN: 026225686X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.5/24
ISBN: 0262182149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Documentarity : evidence, ontology, and inscription
Tác giả: Day Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 025
ISBN: 0262356023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục