Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1814 kết quả (0.6600025 giây)
Data-Based Radiation Oncology - Design of Clinical Trials
Tác giả: S,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.9940642
ISBN: 9782889454389
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The finite element method in engineering
Tác giả: Rao S S,
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
ISBN: 0750678283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25488 Định dạng: PDF
Whistler-mode waves in a hot plasma
Tác giả: Sazhin S S,
Ký hiệu phân loại: 530.446
ISBN: 0521018277 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Nuclear forces : the making of the physicist Hans Bethe
Tác giả: Schweber S S,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 530.092 530.092
ISBN: 9780674065871 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Engineering optimization : theory and practice
Tác giả: Rao S S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2009
Ký hiệu phân loại: 620.001
ISBN: 0470183527
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74331 Định dạng: PDF
The finite element method in engineering
Tác giả: Rao S S,
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
ISBN: 1856176614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75154 Định dạng: PDF
Analytic solutions of functional equations [electronic resource]
Tác giả: Cheng S S,
Ký hiệu phân loại: 515.75
ISBN: 9789812793348
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75712 Định dạng: PDF
Chronic pain for dummies [electronic resource]
Tác giả: Kassan S S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.0472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76558 Định dạng: PDF
Surviving the war for talent in Asia [electronic resource] : how innovation can help
Tác giả: Ooi Christina S S,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : IBM Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76613 Định dạng: PDF
Handbook of food toxicology
Tác giả: Deshpande S S,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0824707605
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 106148 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục