Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5399632 giây)
DB2 Universal Database V8.1 certification exams 701 and 706 study guide
Tác giả: Roger E Sanders,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0131840487
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7021 Định dạng: CHM
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Tác giả: Sanders Roger E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131424653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7117 Định dạng: CHM
DB2 9 fundamentals certification study guide, first edition [electronic resource]
Tác giả: Sanders Roger E,
Thông tin xuất bản: Lewisville Tex : MC Press Online , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0224029452
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38263 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục