Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.7600473 giây)
Drug safety evaluation
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0471407275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80875 Định dạng: PDF
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 1441974490
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121543 Định dạng: PDF
Integrated Safety and Risk Assessment for Medical Devices and Combination Products [electronic resource]
Tác giả: Gad Shayne C,
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9783030352417
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Safety Evaluation of Pharmaceuticals and Medical Devices [electronic resource] : International Regulatory Guidelines
Tác giả: Gad Shayne C,
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9781441974495
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , 2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121525 Định dạng: PDF
Contract Research and Development Organizations [electronic resource] : Their Role in Global Product Development
Tác giả: Gad Shayne C,
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9781461400493
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Contract Research and Development Organizations-Their History, Selection, and Utilization [electronic resource]
Tác giả: Gad Shayne C,
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9783030430733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Drug safety evaluation
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 9781119097396 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Safety evaluation of medical devices
Tác giả: Gad Shayne C,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 681.7610287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121326 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục