Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1719198 giây)
E-business innovation and change management
Tác giả: Singh Mohini,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591402131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12214 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục