Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.710001 giây)
How to think like Sherlock
Tác giả: Smith Daniel,
Thông tin xuất bản: London : Michael OMara , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.43
ISBN: 1843179539
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 94251 Định dạng: EPUB
March’s advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons , 2020
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 9781119371809
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 145526 Định dạng: PDF
Organic synthesis
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , c2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
ISBN: 007048242X (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Official DataCAD User's Guide
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 0071363564
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2007
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0471720917
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28210 Định dạng: PDF
March's advanced organic chemistry :reactions, mechanisms, and structure.
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780470462591
Bộ sưu tập: Tham khảo
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0470462590
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 93768 Định dạng: EPUB
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 121453 Định dạng: PDF
Nutritional influences on human neurocognitive functioning
Tác giả: Michael Smith,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889193363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Streaming, sharing, stealing : big data and the future of entertainment
Tác giả: Smith Michael D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 384.38
ISBN: 9780262335881
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục