Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6800067 giây)
Scurvy : How a Surgeon, a Mariner, and a Gentlemen Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail
Tác giả: Brown Stephen R,
Thông tin xuất bản: : St Lucie Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.394009
ISBN: 0312313926
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17765 Định dạng: PDF
Fundamentals of digital logic with VHDL design
Tác giả: Brown Stephen D,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , c2009
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0071287655 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of digital logic with VHDL design
Tác giả: Brown Stephen D,
Thông tin xuất bản: Dubuque IA : McGrawHill Companies , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0072460857
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28817 Định dạng: PDF
Fundamentals of digital logic with VHDL design
Tác giả: Brown Stephen D,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0072460857
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65165 Định dạng: PDF
Rethinking Canadian Aid
Tác giả: Stephen Brown,
Ký hiệu phân loại: 338.9171
ISBN: 9780776626123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamentals of digital logic with Verilog design
Tác giả: Brown Stephen D,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Higher Education , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.392
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119051 Định dạng: PDF
Organizational Psychology for Managers [electronic resource]
Tác giả: Balzac Stephen R,
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781461485056
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục