Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3799953 giây)
Float analysis : Powerful technical indicators using price and volume
Tác giả: Woods Steve,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley Sons , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471215538
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Financial applications using Excel add-in development in C/C++
Tác giả: Dalton Steve,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley Sons Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0470027975
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 145808 Định dạng: PDF
Electric sounds : technological change and the rise of corporate mass media
Tác giả: Wurtzler Steve J,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 303.48330973
ISBN: 9780231136761
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153401 Định dạng: PDF
The cybernetics group
Tác giả: Heims Steve J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 003.5
ISBN: 0262082004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rangers lead the way : Pointe-du-Hoc D-Day, 1944
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Osprey Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 940.542142
ISBN: 1846033942
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104211 Định dạng: PDF
Operation Barbarossa [Book /]
Tác giả: Zaloga Steve,
Ký hiệu phân loại: 940.54 21
ISBN: 0853687021 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Panzergrenadier vs US armored infantryman : European theater of operations 1944
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 940.541343
ISBN: 1472817079
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
U S field artillery of World War II
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 623.4
ISBN: 1846030617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103522 Định dạng: PDF
Staghound armored car, 1942-62
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Osprey , 2009
Ký hiệu phân loại: 623.7475
ISBN: 1846033926
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103528 Định dạng: PDF
The Polish army 1939-45
Tác giả: Zaloga Steve,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 940.5412438
ISBN: 0850454174
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108576 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục