Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.4531197 giây)
A guide to advanced linear algebra
Ký hiệu phân loại: 516.355
ISBN: 0883853515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Geometrical and visual optics : a clinical introduction
Tác giả: Schwartz Steven H,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 617.75076
ISBN: 0071790829 (paperback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of algebraic topology
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2014
Ký hiệu phân loại: 514.2
ISBN: 9781493918430
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107086 Định dạng: PDF
50 lighting setups for portrait photographers : easy-to-follow lighting designs and diagrams
Thông tin xuất bản: Buffalo NY : Amherst Media , 2008
Ký hiệu phân loại: 778.72
ISBN: 1584282428
ID: 112609 Định dạng: PDF
Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
Tác giả: Cooper Steven H,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0881632716
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137800 Định dạng: PDF
The Oxford solid state basics
Tác giả: Simon Steven H,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780199680771
Bộ sưu tập: Tham khảo
Capital of capital : money, banking+power in New York City : 1784-2012
Tác giả: Jaffe Steven H,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.1097471
ISBN: 9780231169103
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136276 Định dạng: PDF
Electrostatic Discharge : From Electrical breakdown in Micro-gaps to Nano-generators
Tác giả: Voldman Steven H,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789848960
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Windows Powershell 2 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Seguis Steven H,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0470371986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76386 Định dạng: PDF
Numerical structural analysis
Tác giả: OHara Steven E,
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 1606504894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107132 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục